2016-09-23

Miljö & kvalitet, ISO-certifiering

undefined

Dekora har under våren 2016 genomgått ett noggrant arbete och vi är nu certifierade enligt
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
avseende
Import, lagerhållning och marknadsföring av allt inom kakel, klinker och mosaik.

ISO 9001 är en standard för kvalitet.
ISO 14001 är en standard för miljö.

Tillbaka