Dekora Green

Kakel och klinker är tillverkat av råvaran lera och är till sin natur ett miljövänligt materialval,
de avger inga emissioner och har en lång livslängd. Rengöring utförs i normalfallet med
städprodukter med ingen eller mycket liten miljöpåverkan. Kakel och klinker är dessutom väl lämpade för återanvändning eller återvinning.
  • Dekora ska arbeta för en bättre miljö för natur och hälsa.
  • Alla produkter som saluförs av Dekora ska ge minimala bieffekter på såväl
    inre som yttre miljö från råvara till produktion, användning och återvinning.
  • Dekora ska samarbeta med leverantörer med en tydlig miljöpolicy.
  • Varje medarbetare ska utföra sina uppgifter med ett ansvar för hälsa och miljö.
  • Dekora ska följa gällande miljölagar och regler, och ständigt arbeta för att förbättra inom miljöområdet.
  • Dekora är ansluten till FTI för emballagehantering.
  • Dekoras produkter finns registrerade i Sunda hus och BASTA.
Andreas Langenitz

Ladda ner pdf med Dekora Green